Profil

Partneri

Kontakt

1. MERKUR, s.r.o.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom register Okresného súdu Bratislava I vl.č. 20979/B, odd  Sro

www.1merkur.sk

Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 13425/B            

Kancelária/office:

Tomášikova 10/D,

821 03 Bratislava, 

Slovenská republika

E-mail:
dolnakova@1merkur.sk

Mobil: +421.903.112334, 940.432100, 

Ako nás navštívite:
Relokačná agentúra sa nachádza v nebytových priestoroch  novostavby polyfunkčného objektu Tomašíkova 10/D. 

ĎAKUJEME, že svoju osobnú návštevu si termínovo vopred dohodnete telefonicky alebo mailom.

Vzorový formulár odstúpenie od zmluvy

Reklamačný poriadok spoločnosti

Reklamačný formulár

Kontaktný formulár

 

LIVING System